นักศึกษาท่านใดที่ทำของหาย พบเจอสิ่งของต่าง ๆ สามารถ มาแจ้งความของหายหรือประกาศหาเจ้าของได้ที่ ศูนย์มัลติมีเดียทางการศึกษา อาคาร 2 ห้อง 212 หรือโทรสายใน 2113. ช่วยกัน สร้างคนดี มีฝีมือ คือ อี.เทค สิ่งของที่ไม่มีผู้รับ ทางศูนย์มัลติมีเดียทางการศึกษา จำนำไปประมูลในราคาถูก และจะนำเงินทั้งหมดทำบุญ วันและเวลาจะแจ้งอีกครั้งทางกล่องข้อความนะครับ  

Keyword :    
Error Query [SELECT * FROM post]